องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล28 ส.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง11 ส.ค. 2566
3ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร10 พ.ค. 2566
4ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม10 พ.ค. 2566
5กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
6การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖7 ก.พ. 2566
7รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเรีัยนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖7 ก.พ. 2566
8กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒6 ก.พ. 2566
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256231 ม.ค. 2566
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม พ.ศ.256613 ม.ค. 2566
11รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน ธันวาคม รอบ 210 ม.ค. 2566
12รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256520 ธ.ค. 2565
13ประกาศโครงสร้างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม19 ธ.ค. 2565
14รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน ธันวาคม รอบ 119 ธ.ค. 2565
15รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน พฤศจิกายน รอบ 214 ธ.ค. 2565
16ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631 ต.ค. 2565
17ประกาศ เรื่องอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ต.ค. 2565
18รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2565
19ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256630 ก.ย. 2565
20รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2527 ก.ย. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 55 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84