องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


ลำดับรายการวันที่
1กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
2การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖7 ก.พ. 2566
3รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเรีัยนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖7 ก.พ. 2566
4กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒6 ก.พ. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256231 ม.ค. 2566
6รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน ธันวาคม รอบ 210 ม.ค. 2566
7รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256520 ธ.ค. 2565
8ประกาศโครงสร้างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม19 ธ.ค. 2565
9รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน ธันวาคม รอบ 119 ธ.ค. 2565
10รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน เดือน พฤศจิกายน รอบ 214 ธ.ค. 2565
11ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631 ต.ค. 2565
12ประกาศ เรื่องอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ต.ค. 2565
13รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2565
14ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256630 ก.ย. 2565
15รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2527 ก.ย. 2565
16นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ปลอดบุหรี่23 ก.ย. 2565
17รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2415 ก.ย. 2565
18ให้บุคคลเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม13 ก.ย. 2565
19รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 239 ก.ย. 2565
20รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2229 ส.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 28 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58