องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


ลำดับรายการวันที่
1การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น3 เม.ย. 2563
2การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น3 เม.ย. 2563
3การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ3 เม.ย. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา3 เม.ย. 2563
5การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1 เม.ย. 2563
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 เม.ย. 2563
7การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร1 เม.ย. 2563
8การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 211 เม.ย. 2563
9การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 331 เม.ย. 2563
10การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 221 เม.ย. 2563
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 เม.ย. 2563
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุค1 เม.ย. 2563
13การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 เม.ย. 2563
14การแจ้งขุดดิน1 เม.ย. 2563
15การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 เม.ย. 2563
16การแจ้งถมดิน1 เม.ย. 2563
17การรับชำระภาษีป้าย1 เม.ย. 2563
18การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 เม.ย. 2563
19การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 เม.ย. 2563
20การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 เม.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 34 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58