องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม

นายวิโรจน์ บุญหาร
ประธานสภา อบต.บ้านตูม
โทร.081 534 5054

นายวันชัย บุประเสริฐ
รองประธานสภา อบต.บ้านตูม
โทร.093 421 4847
นายทนงศักดิ์ ฮวบสวรรค์
เลขานุการสภา อบต.บ้านตูม
โทร.097 951 6398


นางวินัย สิงห์เทา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 3
โทร.064 819 9217


นายสุรัตน์ บุญเชิด
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 4
โทร.080 546 2117


นายวีระพล ตันถา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 5
โทร.087 980 1367


นายสมหมาย หงษ์มณี
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 6
โทร.061 215 5784


นายแปลง ดวงบุบผา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 7
โทร.098 626 5183


นายบรรจง สิงห์เงิน
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 8
โทร.099 119 1556


นางกัณหา ธันวิมา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 9
โทร.090 835 6338


นายอุทิศ หาระวงค์
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 10
โทร.085 415 9677


นางสาววิลัยศักดิ์์ สาสีมา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 11
โทร.095 643 5236


นายสิทธิ์ รุ่งแสง
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 12
โทร.066 108 6132


นายวินัย สาวิสา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 13
โทร.099 041 9620


นางสาวอริษา วัลภา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 14
โทร.064 319 8534


นายบุญเรือง กาษา
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 15
โทร.087 902 0949


นายวันชัย บุบพโกสม
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 16
โทร.097 280 1456


นายประจักร์ อักโข
สมาชิกสภา อบต.บ้านตูม เขตที่ 17
โทร.062 772 9855


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 30 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58