องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


กิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขบัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จากพระราชดำรัสดังกล่าวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็นขอมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย


 
07 ธันวาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 31 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58