องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม งานสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
- เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่
- เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆมา ใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
- เพื่อป้องกันการการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ประชาชน
- เพื่อมีวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาลจากต้นทางการจัดเก็บ จนถึงปลายทางที่นำมูลฝอยไปกำจัด

 
16 ธันวาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 34 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58