องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


1
กิจกรรม"ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ได้จัดกิจกรรม"ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่" นำโดย นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านตูม คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นศิริมงคล ความร่วมเย็นเป็นสุข สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

08 มิถุนายน 2566

ติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา วันที่15 พ.ค.2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่15 พ.ค.2566 กองการศึกษาฯ นำโดยนายประวิทย์ สืบศรี รักราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ออกติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแดง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำบอน

15 พฤษภาคม 2566

ติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 12 พ.ค. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่12 พ.ค.2566 กองการศึกษาฯ นำโดยนายประวิทย์ สืบศรี รักราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ออกติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านดอนยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม

12 พฤษภาคม 2566

ออกติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่11 พ.ค.2566 กองการศึกษาฯ นำโดยนายประวิทย์ สืบศรี รักราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ออกติดตามการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโคกน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเงิน

11 พฤษภาคม 2566

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมีการจัดแห่ขบวนบุปผชาติ และประกวดเทพีสงกรานต์
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศขบวนบุปผชาติ
เทพีสงกรานต์ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจภูจอง
13 เมษายน 2566

งานประเพณี  "ศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำนานน้ำผึ้งเกสรสามประเทศ ประจำปี 2566" ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำคณะบริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสมาชิกและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานประเพณี "ศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำนานน้ำผึ้งเกสรสามประเทศ ประจำปี 2566" โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธี มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

 

09 เมษายน 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยมี นายทนงศักดิ์ ฮวบสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานจัดงาน

29 มีนาคม 2566

ทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตตมวารสรีระสังขารพระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์ สุนทโร โพธิ์ศรี) อดีตเจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนเจริญ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตตมวารสรีระสังขารพระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์ สุนทโร โพธิ์ศรี) อดีตเจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ( ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ) เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

28 มีนาคม 2566

การแข่งขันกีฬาแอโรบิก ระดับชุมชน ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแอโรบิก ระดับชุมชน ครั้งที่ 1ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย มีทีมที่เข้าร่วมจากชุมชนในตำบล จัดขึ้น ที่ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

 

24 มีนาคม 2566

กีฬา อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2566 นำโดย นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม คณะผูิบริหารได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกน้อย โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเล่ย์บอล

20 มีนาคม 2566

ประชุมซักซ้อม และจับสลากแบ่งสาย ในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นำโดย นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายก อบต.บ้านตูม
นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อม และจับสลากแบ่งสาย ในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22
09 มีนาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำแอโรบิกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำแอโรบิกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสุดใจ จรรยากรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

27 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย 20-22 กุมภาพันธ์ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยขึ้น และได้รับเกียรติจาก นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันภาพติดปะ แข่งขันการระบายสี การแข่งขันร้อยลูกปัด ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมเข้าร่วมทั้งหมด 8 ศูนย์

20 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ขึ้น โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬา

20 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในองค์กร พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น มีกิจกรรมในงาน และมีของรางวัลให้ร่วมกิจกรรมมากมาย 

14 มกราคม 2566

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 58 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84