องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
10 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
09 มีนาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเรีัยนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ๒. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ๓. คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง ๔. คลิปวิดีโอการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน ๕. คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

30 มกราคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถนำเงินไปชำระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

08 ธันวาคม 2565

การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 ธันวาคม 2565

การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
01 ธันวาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
30 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

แจ้งเตือนให้ระมัดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ปลอดบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
23 กันยายน 2565

QR CODE สำหรับตอบแบบสำรวจสถานการณ์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
25 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
19 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 34 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58