องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


1
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
26 กรกฎาคม 2566

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
24 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ขอเชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

15 มิถุนายน 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
13 มิถุนายน 2566

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
02 พฤษภาคม 2566

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
02 พฤษภาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
10 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
09 มีนาคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเรีัยนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายธารพระเมตตา ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ๒. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ๓. คลิปวิดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง ๔. คลิปวิดีโอการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน ๕. คลิปวิดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

30 มกราคม 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถนำเงินไปชำระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

08 ธันวาคม 2565

การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 ธันวาคม 2565

การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
01 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 62 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84