องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
อำนาจหน้าที่ -:-ศดว.บ้านคำบอน